ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ АПОТЕКЕ

 

Vertical Scroll: ИЗВЕШТАЈ

Форма финансијског извештаја

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ АПОТЕКЕ

ПИРОТ на дан `29.05.2019.

19.511.613,65

PСД

1

Стање предходног дана

28.05.2019.

19.274.034,65

РСД

2.

Пренос средстава од РФЗО

29.05.2019.

 

РСД

3.

Остале уплате - парт. и учешће

29.05.2019.

237.579,00

РСД

4.

Остале уплате

29.05.2019.

 

pСД

5.

Исплаћено на дан

29.05.2019.

 

РСД

УКУПНО:

19.511.613,65

РСД

 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИСПЛАТА на дан 29.05.2019.

1.

Материјални трошкови

 

РСД

2.

Исплаћене зараде, порези и доприноси

 

РСД

3.

Исплате добављачима за лекове

 

РСД

4.

Остале исплате

 

РСД

УКУПНО:

 

РСД