ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ АПОТЕКЕ

 

Vertical Scroll: ИЗВЕШТАЈ

Форма финансијског извештаја

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ АПОТЕКЕ

ПИРОТ на дан `14.01.2015.

40.956.698.64

PСД

1

Стање предходног дана

13.01.2016.

40.706.186.04

РСД

2.

Пренос средстава од РФЗО

14.01.2016.

 

РСД

3.

Остале уплате - парт. и учешће

14.01.2016.

250.512.60

РСД

4.

Остале уплате

14.01.2016.

 

pСД

5.

Исплаћено на дан

14.01.2016.

 

РСД

УКУПНО:

40.956.698.64

РСД

 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИСПЛАТА на дан 14.01.2016.

1.

Материјални трошкови

 

РСД

2.

Исплаћене зараде, порези и доприноси

 

РСД

3.

Исплате добављачима за лекове

 

РСД

4.

Остале исплате

 

РСД

УКУПНО:

 

РСД