ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ АПОТЕКЕ

 

Vertical Scroll: ИЗВЕШТАЈ

Форма финансијског извештаја

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ АПОТЕКЕ

ПИРОТ на дан `15.04.2019.

21.975.973.98

PСД

1

Стање предходног дана

14.01.2019.

21.723.034.98

РСД

2.

Пренос средстава од РФЗО

15.01.2019.

 

РСД

3.

Остале уплате - парт. и учешће

15.01.2019.

252.939.00

РСД

4.

Остале уплате

15.01.2019.

 

pСД

5.

Исплаћено на дан

15.01.2019.

 

РСД

УКУПНО:

21.975.973.98

РСД

 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИСПЛАТА на дан 15.04.2019.

1.

Материјални трошкови

 

РСД

2.

Исплаћене зараде, порези и доприноси

 

РСД

3.

Исплате добављачима за лекове

 

РСД

4.

Остале исплате

 

РСД

УКУПНО:

 

РСД