Liderstvo

u Apotekarskoj ustanovi Pirot

Odgovorna lica u apotekama

U našoj Apotekarskoj ustanovi Pirot postoji odgovorno lice za svaki objekat u sklopu ustanove.

Slađana Zlatković

direktorka

Daniela Lazov

Apoteka „Karlo Skacel“

Bojana Lazov

Apoteka „Higija“

Milan Mančić

Apoteka „Krupac“

Snežana Jovanović

Apoteka „7. juli“

Dragana Đorđević

Apoteka „Zdravlje“

Radmila Mančić Pejčić

Apoteka „Pazar“

Radmila Tošić

Apoteka „Lipa“

Sonja Nikolić

Apoteka „Nana“

Mirjana Rosić

Ogranak Apoteke Pirot "Tigrova ambulanta"

Ranka Vukadinović

Apoteka „Babušnica“

Emilija Đorđević

Apoteka „Demetra“

Marija Kostić Anđelković

Apoteka „Neven“

Kontakt informacije

Sa svojih 12 apoteka, Apotekarska ustanova Pirot pokriva sve delove grada Pirota, kao i opštine Babušnica i Dimitrovgrad.

Telefon (010) 310-774 | Email: apoteka.pirot@mts.rs

Društvena odgovornost

U okviru sprovođenja politike društvene odgovornosti Apotekarska ustanova Pirot je definisala četri segmenta društvene odgovornosti:

PITANjA I ODGOVORI

U okviru politike društvene odgovornosti, unapređivanja i promocije zdravlja i prevencije bolesti, značajno je napomenuti da Apotekarska ustanova Pirot aktivno učestvuje u raznim akcijama koje se odnose na primarnu zdravstvenu zaštitu: učešćem na bazarima zdravlja, obeležavanjem značajnih datuma iz kalendara javnog zdravlja, promocijom zdravog načina života izvan svojih apoteka i davanjem aktuelnih i stručnih saveta. Na ovaj način Apotekarska ustanova Pirot utiče na podizanje kvaliteta života svih naših  sugrađana.

Na osnovu zahteva standarda o zaštiti zdravlja i bezbednosti na radu izvršene su sve zakonske obaveze za ispitivanje radne sredine, opreme za rad, elektroinstalacija, emisije štetnih gasova i vanrednih situacija. Rezultati svih izvršenih ispitivanja pokazuju usklađenost sa zakonskim propisima.

Briga o zaposlenima jedan je od najvažnijih aspekata našeg društveno odgovornog poslovanja, jer motivacija zaposlenih, njihovo zadovoljstvo, usavršavanje i razvoj predstavlja kako lični, tako i kompanijski napredak. U okviru Ustanove radi psiholog, te postoji poseban osvrt na motivaciju, razvoj i karijerno vođenje zaposlenih u skladu sa njihovim ličnim kompetencijama i performansama. Apoteka „Beograd“ se trudi da obezbedi najbolje moguće uslove rada uključujući poštovanje ljudskih prava, ravnopravni tretman zaposlenih, zaštitu na radu, zdravstvenu zaštitu, adekvatnu edukaciju svim svojim radnicima.

Apotekarsku ustanovu Pirot odlikuje visoka društvena odgovornost i jedna je od prvih zdravstvenih Ustanova koja je u okviru brige o zaštiti životne sredine u potpunosti rešila problem opasnog i neopasnog otpada.

U Apotekarskoj ustanovi Pirot se upravlja farmaceutskim otpadom od 2005. godine,  kada je počelo njegovo  sakupljanje, sortiranje i skladištenje do predaje ovlašćenom pravnom licu.

Apotekarska ustanova Pirot je učesnik brojnih humanitarnih akcija i donacija, a 2015. godine potpisala je ugovor sa humanitarnom organizacijom „Dečje srce“.

U okviru predmetnog  projekta osobe ometene u razvoju štampaju kese koje se koriste u svim apotekama za pakovanje lekova. Dobrovoljni prilog koji se daje za svaku kesu se prosleđuje oragnizaciji  „Dečje srce“.

Pitajte farmaceuta