Лидерство

у Апотекарској установи Пирот

Одговорна лица у апотекама

У нашој Апотекарској установи Пирот постоји одговорно лице за сваки објекат у склопу установе.

Слађана Златковић

директорка

Даниела Лазов

Апотека „Карло Скацел“

Бојана Лазов

Апотека „Хигија“

Милан Манчић

Апотека „Крупац“

Снежана Јовановић

Апотека „7. јули“

Драгана Ђорђевић

Апотека „Здравље“

Радмила Манчић Пејчић

Апотека „Пазар“

Радмила Тошић

Апотека „Липа“

Соња Николић

Апотека „Нана“

Мирјана Росић

Огранак Апотеке Пирот "Тигрова амбуланта"

Ранка Вукадиновић

Апотека „Бабушница“

Емилија Ђорђевић

Апотека „Деметра“

Марија Костић Анђелковић

Апотека „Невен“

Контакт информације

Са својих 12 апотека, Апотекарска установа Пирот покрива све делове града Пирота, као и општине Бабушница и Димитровград.

Телефон (010) 310-774 | Email: apoteka.pirot@mts.rs

Друштвена одговорност

У оквиру спровођења политике друштвене одговорности Апотекарска установа Пирот је дефинисала четри сегмента друштвене одговорности:

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

У оквиру политике друштвене одговорности, унапређивања и промоције здравља и превенције болести, значајно је напоменути да Апотекарска установа Пирот активно учествује у разним акцијама које се односе на примарну здравствену заштиту: учешћем на базарима здравља, обележавањем значајних датума из календара јавног здравља, промоцијом здравог начина живота изван својих апотека и давањем актуелних и стручних савета. На овај начин Апотекарска установа Пирот утиче на подизање квалитета живота свих наших  суграђана.

На основу захтева стандарда о заштити здравља и безбедности на раду извршене су све законске обавезе за испитивање радне средине, опреме за рад, електроинсталација, емисије штетних гасова и ванредних ситуација. Резултати свих извршених испитивања показују усклађеност са законским прописима.

Брига о запосленима један је од најважнијих аспеката нашег друштвено одговорног пословања, јер мотивација запослених, њихово задовољство, усавршавање и развој представља како лични, тако и компанијски напредак. У оквиру Установе ради психолог, те постоји посебан осврт на мотивацију, развој и каријерно вођење запослених у складу са њиховим личним компетенцијама и перформансама. Апотека „Београд“ се труди да обезбеди најбоље могуће услове рада укључујући поштовање људских права, равноправни третман запослених, заштиту на раду, здравствену заштиту, адекватну едукацију свим својим радницима.

Апотекарску установу Пирот одликује висока друштвена одговорност и једна је од првих здравствених Установа која је у оквиру бриге о заштити животне средине у потпуности решила проблем опасног и неопасног отпада.

У Апотекарској установи Пирот се управља фармацеутским отпадом од 2005. године,  када је почело његово  сакупљање, сортирање и складиштење до предаје овлашћеном правном лицу.

Апотекарска установа Пирот је учесник бројних хуманитарних акција и донација, а 2015. године потписала је уговор са хуманитарном организацијом „Дечје срце“.

У оквиру предметног  пројекта особе ометене у развоју штампају кесе које се користе у свим апотекама за паковање лекова. Добровољни прилог који се даје за сваку кесу се прослеђује орагнизацији  „Дечје срце“.

Питајте фармацеута