Finansijski izveštaj

DNEVNI PROMET SREDSTAVA NA PODRAČUNU APOTEKE

IZVEŠTAJ

Forma finansijskog izveštaja
STANjE SREDSTAVA NA PODRAČUNU APOTEKE PIROT na dan 29.05.2019. 19.511.613,65 PSD
1. Stanje predhodnog dana 28.05.2019. 19.274.034,65 RSD
2. Prenos sredstava od RFZO 29.05.2019. RSD
3. Ostale uplate – part. i učešće 29.05.2019. 237.579,00 RSD
4. Ostale uplate 29.05.2019. pSD
5. Isplaćeno na dan 29.05.2019. RSD
UKUPNO: 19.511.613,65 RSD
SPECIFIKACIJA ISPLATA na dan 29.05.2019.
1. Materijalni troškovi RSD
2. Isplaćene zarade, porezi i doprinosi RSD
3. Isplate dobavljačima za lekove RSD
4. Ostale isplate RSD
UKUPNO: RSD